GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

Grāmatvedības uzskaite Gada pārskati
– Datorizēta darījumu uzskaite, grāmatvedības reģistru kārtošana (licencēta grāmatvedības datorprogramma).

– Darba algas, atvaļinājumu, darba nespējas pabalstu aprēķināšana.

– Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana.

– Nodokļu aprēķināšana.

– Deklarāciju un pārskatu sagatavošana, to iesniegšana VID.

– Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
– Operatīvās bilances sagatavošana.

– Gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana.

– Grāmatvedības datu (uzskaites) atjaunošana un pārskatu sagatavošana par iepriekšējiem periodiem.
Iekšējie normatīvie dokumenti Citi pakalpojumi
– Grāmatvedības metodikas un citu iekšējo normatīvo aktu (grāmatvedības jomā) sagatavošana.

– Uzņēmuma lietvedības dokumentācijas sagatavošana.
– Pieteikuma sagatavošana kredīta (līzinga) saņemšanai.

– Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana.

– Klienta interešu pārstāvniecība Valsts ieņēmumu dienestā un citās iestādēs.

– Konsultācijas finanšu un nodokļu jautājumos.
Fiziskām personām
– Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana.

– Kapitāla pieauguma deklarācijas aizpildīšana (piemēram, pārdots nekustamais īpašums).