Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jumis AZ”

Vienotais reģistrācijas Nr.45403005886

Dzirnavu ielā 11, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5201

Tālr.+371 22 444 777 e-pasts info@jumis-az.lv

Norēķinu konts: LV75 HABA 0551 0481 0775 7

AS Swedbank, bankas kods HABA LV22

Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana

AAS “ERGO Insurance SE Latvijas filiāle”

Polise Nr.610-093060

Polises darbības periods: 26.04.2022 – 25.04.2023

Ārpakalpojuma grāmatveža licence Nr.AGL0000019

Licence spēkā: 14.07.2021 – 13.07.2026

Atbildīgais grāmatvedis  

Aivars ZELTIŅŠ

Uzņēmuma vadītājs, atbildīgais grāmatvedis

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas dibinātājs un biedrs

Uzņēmums darbojas kopš 1997.gada, grāmatvedības ārpakalpojuma nozarē – kopš 2011.gada.

Mūsu pieredze grāmatvedības kārtošanā šādās nozarēs:

Celtniecība un remonts.Transports un loģistika.
Medicīnas iestādes, ārstu prakses.Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība.
Sabiedriskā ēdināšana – kafejnīcas un tml.Ēku un namu apsaimniekošana.
Pašnodarbināto personu (saimnieciskās darbības veicēju) grāmatvedības uzskaite.Autoservisu pakalpojumi.

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas biedrs – https://www.lraga.lv/

Sazināmies  latviski,  krieviski.

Individuāla pieeja ikvienam klientam!

Precizitāte un atbildība, konfidencialitāte!

Jūsu veiksme biznesā – mūsu prieks, ka varam būt līdzās!

Par pieņemamu un savstarpēji saskaņotu cenu!

Jautājiet mums!

Mēs priecāsimies saņemt no Jums jautājumus, uz kuriem centīsimies atbildēt pēc iespējas ātrāk.

JAUNAJIEM KLIENTIEM

Pirmā konsultācija (pirms līguma noslēgšanas un sadarbības uzsākšanas) – bez maksas.

PAKALPOJUMU CENAS

Grāmatvedības ārpakalpojuma cena ir atkarīga no vairākiem apstākļiem:

= uzņēmuma (fiziskās personas) darbības un tā grāmatvedības (un nodokļu) uzskaites sarežģītības pakāpe;

= grāmatvedības dokumentu apjoms;

= darbinieku skaits uzņēmumā;

= papildu pakalpojumu apjoms (lietvedība, jurisprudence un tml.).

Līgumcena tiek noteikta pēc pirmās konsultācijas (bez maksas), pusēm vienojoties. Pakalpojumu apmaksa –  ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

Profesionāla grāmatveža pakalpojumi nav lēti, taču neprofesionāla un bezatbildīga grāmatveža darbs izmaksās ļoti dārgi.